+420 774 710 318
lukes@pekny-travnik.cz

Údržba trávníku

Odstranění mechu z trávníku

Mechy se v trávníku šíří vegetativním a generativním způsobem. Mechy znehodnocují trávník z jeho estetického a také užitkového hlediska, zároveň vytlačují trávy. Mechy jsou výrazným konkurentem pro traviny.

Příčiny šíření mechu v trávníku:

  • nadměrná vlhkost půdy
  • zhutnění povrchu
  • nevhodné zavlažování
  • nedostatek živin
  • časté a velmi nízké sečení
  • kyselá půdní reakce
  • zastínění

Mech lze likvidovat v trávníku nechemicky nebo za pomocí chemických přípravků.

Nechemická likvidace mechu a prevence

Pro zdárné odstranění mechu z trávníku je třeba zlepšit světelné podmínky, odstranit stín a další příčiny tvorby mechu.

Základem je odstranění travní plsti a provzdušnění ušlapané vegetační vrstvy. Toho lze docílit vertikutací a následným pískováním trávníku.

Vertikutace a následné pískování zvyšují propustnost vody, vzduchu a příjem živin, zrychlují osychání trávníku po dešťových srážkách. Pískování trávníku také výrazně omezuje tvorbu plsti a mechu.

Dále je nutné zaměřit se na optimalizaci závlahy a odstranění příčin trvalého zamokření. Mech je eliminován v dobře udržovaném trávníku. Vše začíná výběrem vhodné travní směsi, dále je to pravidelné sečení a správná vyrovnaná výživa trávníku.

 

Chemická likvidace mechu pomocí hnojiv a přípravků

Základní je úprava pH půdy vápněním. U trávníku by pH půdy nemělo přesahovat hodnotu 6-6,5.

Na vápnění trávníku se používá dolomitický vápenec, který se aplikuje na trávník těsně před zimou. Přes zimu se rozpadne a částečně vylepší pH půdy.

Pro chemickou likvidaci se používají přípravky na bázi síranu železnatého nebo amonného nebo speciální hnojiva obsahující prvek železo. Jde o přípravky, které jsou sypké nebo granulované a aplikují se posypem. U Zelené skalice se aplikace provádí postřikem nebo zálivkou.

Po aplikaci speciálních hnojiv nebo přípravků mech v trávníku zhnědne až zčerná. Je potřeba ho pořádně vyhrabat a holá místa dosypat např. travním substrátem, který je s příměsí křemičitého písku a ihned dosít. Pro dosev použijte travní směsi určené pro regeneraci a obnovu trávníku.

Přípravky ale vše nezachrání. Bez prevence, výše popsané, se vyřeší problém mechu jen částečně.

Sekání trávníku

Další z důležitých podmínek k dosažení zdravého, vždy zeleného a hustého trávníku, je používání rotační nebo vřetenové sekačky s důkladným sběrem posečené travní hmoty. Je nutné, aby nůž nebo vřeteno sekačky byly vždy ostré, v opačném případě konce useknuté trávy se roztřepí a zaschnou. Trávník je tzv. ve stresu, povrch změní barvu ze zelené na světle béžovou a trávník vypadá, že trpí suchem. Trávník sekejte, jen když je suchý a vždy jen o max. 1/3 celkové výšky trávníku. Pokud se Vám stane, že trávník přeroste, je lepší posekat trávník poprvé na vyšší střih a další dny na požadovanou výšku.

Závlaha trávníku

Kdy je potřeba trávník zavlažovat? Praktická rada zní, že nejvhodnější dobou zavlažování je, když trávník začíná uvadat.

Vzrostlý a dostatečně zpevněný trávník potřebuje vydatnou, ale nepravidelnou zálivku, která se provádí přibližně 1x týdně. Interval je závislý na teplotě vzduchu a na klimatických podmínkách. Obecně se doporučuje dávka 20-25 litrů vody na 1 m2. Při zálivce se má zajistit pouze nasycení vegetační vrstvy trávníku, aby se tvořila hluboká kořenová soustava. Častější zavlažování i při menším množství vody vede k nežádoucímu mělkému zakořenění rostlin, dochází k výskytu mělce kořenících plevelů, ke zvýšení vlhkosti travní plsti a tím k rozvoji houbových chorob trávníku.

Nejvhodnější dobou na zavlažování jsou časné ranní hodiny.

V kapitole Pískování trávníku se dočtete, že použitím křemičitého písku do trávníku se půda odlehčuje, vegetační vrstva získává lepší schopnost absorpce vody a tím i živin nutných k životu rostlin trávníku.

Hnojení trávníku

Dostatečná a vyvážená výživa by se měla stát pravidelnou součástí péče o trávníky.

Každá rostlina potřebuje pro svůj růst potřebné organické a anorganické látky. Mezi nejzákladnější prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla, patří uhlík, vodík a kyslík. Rostlina trávníku však pro svoji existenci, růst a rozmnožování potřebuje celou řadu dalších prvků, přičemž každý z prvků je zastoupen v těle rostliny v různé míře. V rostlinném těle se nejvíce vyskytuje dusík, fosfor, draslík, dále vápník, hořčík, železo a síra.

Minerální hnojiva bývají velmi účinná, jde však zpravidla pouze o jednorázový posílení trávníku. Bio hnojiva kromě dodání potřebných živin zlepšují mikrobiologickou strukturu půdy.

Hnojení a sekání trávníku není vhodné provádět ve stejný den, pokud se hnojí rychlorozpustnými hnojivy, je nutná důkladná zálivka trávníku.

Použití fungicidů

Okrasné a sportovní trávníky jsou často napadány mnoha infekčními chorobami, které často bývají houbového původu. Při napadení trávníku infekční chorobou je důležité vždy zajistit rostlině co nejméně stresu. Proto jako první krok při napadení chorobou by mělo být zvýšení výšky sekání (s důslednou hygienou sekačky, včetně koše). Dále je důležité provést kontrolu závlahy. Pro trávník není dobrá závlaha nízká, ale ani příliš vysoká. Pro úspěšnou léčbu identifikované choroby je důležitý výběr správného fungicidu a způsob jeho aplikace na trávník. Je nutné dodržet dávkování postřikové kapaliny s ohledem na výměru trávníku. Také můžete péči svěřit odborné firmě.

Lokální opravy trávníku

Menší poškození trávníku můžeme opravit velmi jednoduchým postupem:

Trávník posekáme, vyčistíme od vegetačních zbytků (např. mech, stařina, plevel), mělce nakypříme povrch půdy hráběmi, doplníme substrát a srovnáme. Vysejeme osivo a mělce zapravíme. Povrch je vhodné mírně utužit. Následně zavlažíme.

Pro regenerační dosévání poškozených míst je vhodné použít trávníkový substrát, který obsahuje jemně prosátou rašelinu, kvalitní kompost a speciální křemičitý písek ( prosátý a sušený křemičitý písek), bývá také obohacen hnojivem se základními živinami a stopovými prvky.

Pokud potřebujeme vylepšit půdní profil, provedeme pískování.

Ideálním termínem pro dosev a obnovu trávníku je časné jaro začátkem dubna, před začátkem intenzivního růstu stávajících travin . Nové osivo má čas a prostor pro vzrůst. Konkurence je menší a úspěšnost dosevu větší. Dalším vhodným termínem je přelom srpna a září.

Důvody pro dosev:

  • potřebujeme zahustit řídká nebo holá místa
  • stará rostlina už nevytváří dceřinné rostliny
  • údržba po vertikutaci

Proto pokud chcete mít dlouhodobě hustý a krásný trávník, bez dosevu neobejdete.