+420 774 710 318
lukes@pekny-travnik.cz

Péče o trávník - údržba trávníku: vertikutace, aerifikace, pískování , topdressing, dosévání, hnojení

Každý trávník vyžaduje od svého založení péči. Údržba trávníku je velice náročný soubor činností, kterými můžeme dosáhnout požadované kvality trávníku.

Péče o trávník se skládá ze zavlažování, sekání, hnojení, prořezávání, provzdušňování, pískování, vyhrabávání a zařezávání (to odpadá, pokud máme obrubníky).

Vertikutace

Při vertikutaci (prořezávání) se odstraňuje zplstnatělá vrstva z horní části travního drnu a účinně se odřezávají vodorovné odnože, které se nedostanou při sečení do střihu, zlepšuje se tak celkový vzhled trávníku. Nože pracovního stroje by měly do trávníku zasahovat do hloubky přibližně 2–5 mm.

Travní plsť se vytváří v průběhu vegetace ze zbytků nesesbírané trávy při každém sečení, z odumřelých spodních stébel, z mechu. Plsť vytvoří v trávníku i několik centimetrů silnou nepropustnou vrstvu, která má velmi negativní vliv na kvalitu trávníkuZabraňuje pronikání světla, živin, vzduchu a vláhy do půdy a ke kořenovému systému trávníku. To může mít za následek „udušení“ a vysychání trávníku. Oslabený trávník pak snadněji napadají houbové choroby a plísně. Vyschlá místa rychleji zarůstají plevelem a mechem.

Vyčesáním plsti z trávníku se zajistí:

 • zvýšení cirkulace vzduchu
 • zvýšení příjmu vody a světla
 • podpora růstu kořenů
 • omezení růstu plevelů a mechu

U okrasných a užitkových trávníků se provádí vertikutace dvakrát ročně. V jarním období, až trávník začne růst, a v podzimním termínu. Před vertikutací trávník posečeme.

Po skončení vertikutace vypadá trávník poničený, ale  velmi rychle zregeneruje.

Z trávníku je nutné sebrat vyčesané zbytky. K tomu poslouží buď hrábě nebo sekačka s košem, podle velikosti plochy. Následně je dobré trávník přihnojit a zavlažit. Po vertikutaci  provedeme  pískování  sušeným křemičitým pískem a dosev trávníku.

Dosetí hned po vertikutaci zlepší klíčivost nových semen (semínka zapadají do jemných drážek po vertikutaci). Následné překrytí vrstvou křemičitého písku se lépe ochrání semínka proti vyschnutí a vyzobání ptactvem, navíc pravidelným pískováním dorovnáváte případné nerovnosti v trávníku.

Jako objevitel tohoto postupu je uváděn Thomas Mascaro, který vyvinul první vertikutátor v roce 1953.

Aerifikace

Aerifikace je další možnou údržbovou prací, kdy se mechanicky propichuje půda přibližně do hloubky 50 až 80 mm, při hloubkové aerifikaci až 120 mm s četností 300 až 500 otvorů na 1 m2.  Průměr otvoru je dán typem stroje a pohybuje se v rozmezí 6 až 215 mm. Aerifikaci lze provádět také ručně vhodnými vidlemi.

Provádí se především u intenzivně využívaných trávníků, které jsou vystaveny sešlapování a doporučuje se provádět dvakrát ročně – na jaře a na konci léta.

Hlavním cílem aerifikace trávníku je zlepšení příjmu vzduchu a vody u vegetačního substrátu. Tím se zajistí regenerace  kořenové soustavy trávníku a jeho nadzemní části.

Aerifikace a její výhody:

 • výrazně snižuje zhutnění půdy
 • zlepšuje příjem živin
 • hloubkově provzdušní půdní profil

Po aerifikaci se vynesená zemina na povrchu rozmělní. Dále následuje pískování a hnojení.

Skarifikace trávníku

Skarifikace je prořezávání trávníku do hloubky 5–20 mm. Současně s prořezáváním dochází k odstranění stařiny a plsti. Jedná se o hloubkovou vertikutaci a je důležitou součástí pravidelné údržby sportovního trávníku. Konečný povrch trávníku tak zůstává v lepším stavu, je rovný a pravidelný, což přispívá k jeho estetice a kvalitě hry.

Cíl skarifikace:

 • zmlazení drnu
 • odstranění plstě a stařiny
 • vyrovnání povrchu drnu
 • oddělení oddenků matečných a dceřiných rostlin

Po skarifikaci následuje ošetření trávníku přípravky proti mechu, dosev, pískování křemenným pískem, topdressing, hnojení.

Pískování trávníku

Pískování znamená  vpravení suchého křemičitého písku do trávníkového porostu.

Pravidelné pískování trávníku patří mezi velmi důležitou a přitom opomíjenou součást údržby trávníku. Pískováním se odlehčuje půda a vegetační vrstva získává lepší schopnost absorpce vody a tím i živin nutných k životu rostlin trávníku. Zrychluje osychání trávníku po dešťových srážkách. Pískování také výrazně omezuje tvorbu plsti a mechu.

Cíle pískování:

 • zlepšení vegetační vrstvy trávníku
 • zlepšení odnožování trav
 • zlepšení půdní struktury
 • zvýšení propustnosti vody, vzduchu
 • zvýšení příjmu živin
 • pískování zrychluje osychání trávníku po dešťových srážkách
 • výrazné omezení tvorby plsti a mechu
 • vyrovnání menších nerovností v travní ploše

Jaký písek použít?

Pro pískování trávníku se používá křemičitý písek zrnitosti 0,25-2 mm.

Na pískování trávníku je vhodný  křemičitý písek, který by měl obsahovat co nejmenší podíl živce a slídy a měl by být zcela bez příměsi jílovitých částí. Nejvhodnější je tedy sušený křemičitý písek, který je tříděný a  balený v 25kg pytlích nebo v big bagu. Jiný, např. kopaný písek,  může trávníku uškodit, protože obsahuje převážně jílovité částice, ty se lepí a tvoří nepropustné vrstvy. Nejkvalitnější trávníky se pěstují na písčitých substrátech (greeny či reprezentativní trávníky). Také hlavní složkou  travních substrátů je křemičitý písek vhodné frakce.

Pískování se provádí u větších ploch speciálními stroji, u menších ploch je možné použít aplikační vozíky a rozmetadla hnojiv. Písek je nutné rovnoměrně rozprostřít po ploše trávníku tak, aby nedošlo k úplnému překrytí travního porostu.  Písek srovnáme smykováním, popř. hráběmi.

Pískuje se 1x ročně, nejlépe po vertikutaci nebo aerifikaci, v dávce 4-9 l/m2.

Pískovat trávních je možné i bez předchozí vertikutace.

Jestliže provádíme pískování trávníku na ploše, která je vybavena automatickým zavlažovacím systémem, musíme pískování provádět v minimální vzdálenosti 10 cm od výsuvného postřikovače. Předcházíme tak špatné funkci postřikovače a jeho případnému poškození.

Jiné využití křemičitého písku

Samotný křemičitý písek je vhodný nejen na pískování trávníku, ale je také pro:

 • Hřiště na plážový volejbal
 • Umělé trávníky
 • Dětská pískoviště 

Topdressing

Na podobném principu jako pískování je založena další specializovaná činnost v údržbě trávníku topdressing.

Při topdressingu se nepoužívá pouze písek, ale speciální topdressingnová směs. Tato směs je složena z křemičitého písku, kompostu a rašeliny nebo speciálního substrátu. Směs pro topdressing lze doplnit i o hnojivo nebo jiné pomocné látky a půdní kondicionéry.

Topdressing provádíme po vertikutaci, aerifikaci nebo skarifikaci trávníku.

Výhody topdressingu:

 • vyplňuje nejrůznější poškození trávníku
 • zlepšuje půdní strukturu
 • zlepšuje propustnost

Kolik směsi použít?

To závisí na druhu trávníku, do jaké míry je povrch poškozen  a zda byla provedena aerifikace. Hrubé návody jsou 0,5–1 kg/m2, pro lehký pravidelný topdressing, 3 kg/m2 po intenzivní aerifikaci. (Udané hodnoty platí pro suchý materiál).